НЭВТРЭХ
2020.01.08 нд 533 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 595 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (533 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
533
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:57 06:12:20 126 507 44:55:38 00:05:19 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:05:51 39:42:52 407 26 00:59:34 00:02:17 Утсаар
00:05:10 45:55:12 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 248, Ихтамир - 21, Чулуут - 8, Хангай - 17, Тариат - 4, Өндөр-Улаан - 31, Эрдэнэмандал - 31, Жаргалант - 11, Батцэнгэл - 1, Өлзийт - 31, Өгийнуур - 24, Хашаат - 3, Хотонт - 24, Цэнхэр - 17, Төвшрүүлэх - 22, Булган - 14, Цэцэрлэг - 26 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баянмөнх.Сү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Бусад-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 20
3 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
4 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 26
5 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 11
6 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 8
7 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-22, 22
8 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-31, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 43
9 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-41, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-15, Зөвөлгөө /бусад/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 63
10 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 7
11 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-21, 21
12 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-34, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /бусад/-1, 42
13 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-8, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 18
14 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 25
15 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 4
16 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-11, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 34
17 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 13
18 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Бусад-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-9, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 45
19 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Бусад-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 5
20 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
21 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
22 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-21, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 34
23 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-14, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 27
24 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 5
25 Ананд.Ба
(Хотонт)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-14, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, 27
26 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /бусад/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 19
27 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 23
28 Нармандах.Жа
(Булган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 15
29 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, Бусад-1, 32
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-08 18:04:08, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган