НЭВТРЭХ
2020.01.09 нд 402 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 468 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (402 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
402
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:36 07:13:33 120 377 25:22:10 00:04:02 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:03 19:02:06 282 24 00:53:02 00:02:12 Утсаар
00:03:55 26:15:39 1 00:00:27 00:00:27 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 182, Чулуут - 17, Хангай - 25, Тариат - 18, Өндөр-Улаан - 9, Эрдэнэмандал - 34, Батцэнгэл - 10, Өлзийт - 31, Өгийнуур - 10, Хотонт - 25, Цэнхэр - 16, Төвшрүүлэх - 9, Булган - 6, Цэцэрлэг - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-14, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 16
2 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 18
3 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-2, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 7
4 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-20, 20
5 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, 23
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /бусад/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 48
7 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-31, 31
8 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвөлгөө /бусад/-2, 15
9 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-13, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Бусад-3, 22
10 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-19, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 28
11 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 18
12 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 10
13 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Бусад-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 17
14 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Бусад-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 12
15 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 18
16 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-17, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-11, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 45
17 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Тодорхойлолт авах-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 11
18 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-23, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-3, 41
19 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ЭХМК/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /бусад/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 18
20 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 9
21 Нармандах.Жа
(Булган)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 7
22 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.Зөвөлгөө /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвөлгөө /бусад/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 34
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-09 18:16:41, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган