НЭВТРЭХ
2020.01.10 нд 343 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 388 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (343 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
343
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:04 02:00:10 112 318 17:14:14 00:03:15 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:12 16:13:13 231 23 00:58:28 00:02:32 Утсаар
00:03:11 18:13:23 2 00:00:41 00:00:20 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 177, Чулуут - 12, Хангай - 12, Тариат - 6, Өндөр-Улаан - 5, Эрдэнэмандал - 38, Батцэнгэл - 5, Өлзийт - 16, Өгийнуур - 10, Хотонт - 15, Цэнхэр - 7, Төвшрүүлэх - 10, Булган - 6, Цэцэрлэг - 24 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Булганчимэг.Цо
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Бусад-1, 11
3 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-25, Бусад-4, 35
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 12
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 5
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-14, 14
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-26, 28
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, Зөвөлгөө /бусад/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 36
9 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 7
10 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 10
11 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-12, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 16
12 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
13 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 17
14 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 6
15 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
16 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-14, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 48
17 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 13
18 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 5
19 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 16
20 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 13
21 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-1, 21
22 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
23 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
24 Нармандах.Жа
(Булган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 6
25 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-2, 2
26 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, 40
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-10 18:05:44, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган