НЭВТРЭХ
2020.01.13 нд 772 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 880 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (772 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
772
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:42 10:12:09 226 746 36:27:37 00:02:55 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:58 27:01:20 546 25 00:45:01 00:01:48 Утсаар
00:02:53 37:13:29 1 00:00:51 00:00:51 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 399, Ихтамир - 39, Чулуут - 18, Хангай - 18, Тариат - 34, Өндөр-Улаан - 14, Эрдэнэмандал - 52, Батцэнгэл - 21, Өлзийт - 49, Хашаат - 3, Хотонт - 19, Цэнхэр - 28, Төвшрүүлэх - 21, Булган - 14, Цахир - 15, Цэцэрлэг - 28 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баянмөнх.Сү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
2 Булганчимэг.Цо
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 1
3 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-15, АЖНД баталгаажилтын хуудас-3, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 26
4 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-21, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-8, Бусад-5, 34
5 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-22, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 45
6 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 20
7 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-3, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-14, Бусад-5, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 31
8 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-27, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 28
9 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-14, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-27, Зөвөлгөө /бусад/-4, 45
10 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-53, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 75
11 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-33, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 42
12 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-27, 27
13 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, НДД баталгаажуулах /заавал/-25, 54
14 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Бусад-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 30
15 Азантунгалаг.Ба
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
16 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 20
17 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-11, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /бусад/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 36
18 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 14
19 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-12, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 51
20 Ариунаа.Лх
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
21 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 3
22 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 17
23 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-9, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-17, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-14, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 44
24 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-22, Бусад-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 52
25 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Бусад-1, 5
26 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-17, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 23
27 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвөлгөө /бусад/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 37
28 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Бусад-1, 22
29 Нармандах.Жа
(Булган)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Бусад-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 16
30 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 16
31 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.Зөвөлгөө /СД/-10, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, Зөвөлгөө /бусад/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 59
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-13 18:41:16, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган