НЭВТРЭХ
2020.01.14 нд 403 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 468 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (403 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
403
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:52 07:10:56 111 381 21:52:14 00:03:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:10 15:25:02 292 21 00:43:00 00:02:02 Утсаар
00:03:21 22:35:58 1 00:00:44 00:00:44 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 185, Ихтамир - 15, Чулуут - 6, Хангай - 12, Тариат - 1, Өндөр-Улаан - 29, Эрдэнэмандал - 30, Жаргалант - 37, Батцэнгэл - 4, Өлзийт - 11, Хашаат - 4, Хотонт - 12, Цэнхэр - 10, Төвшрүүлэх - 17, Булган - 7, Цахир - 9, Цэцэрлэг - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 7
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-13, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Бусад-1, 18
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 16
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, Бусад-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 8
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-14, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 16
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, Зөвөлгөө /бусад/-4, 31
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, 05.НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 28
9 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 23
10 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-26, 26
11 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, 24
12 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
13 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 13
14 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
15 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 29
16 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, 04.Зөвөлгөө /СД/-13, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-12, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, 61
17 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Бусад-1, 23
18 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
19 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
20 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 6
21 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 11
22 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 9
23 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 15
24 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Зөвөлгөө /бусад/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 13
25 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Бусад-1, 18
26 Нармандах.Жа
(Булган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Бусад-2, 9
27 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 9
28 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 32
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-14 18:08:48, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган