НЭВТРЭХ
Төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхдийн тоогоор 1 жил 6 сар нэмж тооцно.

 

НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-15 15:20:46, С.Баянмөнх, Эрдэнэбулган