НЭВТРЭХ
2020.01.15 нд 458 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 517 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (458 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
458
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:27 08:04:16 140 436 23:14:51 00:03:11 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:56 15:36:38 318 22 00:26:03 00:01:11 Утсаар
00:03:06 23:40:54 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 235, Ихтамир - 28, Чулуут - 5, Хангай - 8, Тариат - 17, Өндөр-Улаан - 22, Эрдэнэмандал - 31, Жаргалант - 14, Батцэнгэл - 9, Өлзийт - 20, Хотонт - 27, Цэнхэр - 13, Төвшрүүлэх - 8, Булган - 5, Цахир - 3, Цэцэрлэг - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-8, 11
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-8, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-19, Бусад-1, 28
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-17, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тодорхойлолт авах-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 34
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 5
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, Бусад-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 9
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-18, 18
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /заавал/-13, 05.НДШ тайлан өгөх-2, 29
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, Зөвөлгөө /бусад/-1, 40
9 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-36, 36
10 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-29, 40
11 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-7, 13
12 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 12
13 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 17
14 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-9, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 22
15 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 23
16 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 23
17 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 4
18 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 5
19 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Бусад-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 18
20 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Бусад-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 22
21 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-17, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.НДШ тайлан өгөх-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Бусад-1, 30
22 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Зөвөлгөө /бусад/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 19
23 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 9
24 Нармандах.Жа
(Булган)
Тодорхойлолт авах-1, Бусад-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
25 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 3
26 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-7, 7
27 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.Зөвөлгөө /СД/-9, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 35
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-15 18:10:17, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган