НЭВТРЭХ
2020.01.16 нд 385 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 480 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (385 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
385
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:27 04:53:48 66 368 24:01:45 00:03:55 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:39 19:26:56 319 16 00:18:45 00:01:10 Утсаар
00:03:47 24:20:44 1 00:00:14 00:00:14 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 154, Ихтамир - 21, Чулуут - 10, Хангай - 7, Тариат - 11, Өндөр-Улаан - 19, Эрдэнэмандал - 27, Жаргалант - 17, Батцэнгэл - 11, Өлзийт - 29, Хашаат - 1, Хотонт - 18, Цэнхэр - 13, Төвшрүүлэх - 16, Булган - 4, Цахир - 10, Цэцэрлэг - 17 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Ариунтуяа.Ал
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
2 Булганчимэг.Цо
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
3 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
4 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-10, Бусад-1, 14
5 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 23
6 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 13
7 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 3
8 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-9, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 11
9 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-20, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 24
10 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-25, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 34
11 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-7, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 19
12 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-16, 16
13 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 9
14 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 4
15 Азантунгалаг.Ба
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 1
16 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 11
17 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 11
18 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 19
19 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-8, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-7, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /бусад/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 34
20 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, НДД баталгаажуулах /заавал/-15, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 34
21 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /бусад/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 18
22 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-9, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 24
23 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тодорхойлолт авах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 30
24 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, 2
25 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Бусад-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 21
26 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвөлгөө /бусад/-7, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 21
27 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 17
28 Нармандах.Жа
(Булган)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 5
29 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 13
30 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-9, 9
31 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, Зөвөлгөө /бусад/-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 33
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-16 18:07:02, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган