НЭВТРЭХ
2020.01.17 нд 322 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 397 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (307 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
322
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:38 03:29:00 45 308 13:07:55 00:02:33 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:08 09:54:20 277 14 00:15:25 00:01:06 Утсаар
00:02:29 13:23:20 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 131, Ихтамир - 9, Чулуут - 12, Хангай - 12, Тариат - 6, Өндөр-Улаан - 6, Эрдэнэмандал - 29, Жаргалант - 41, Хайрхан - 11, Батцэнгэл - 1, Өлзийт - 24, Хашаат - 1, Цэнхэр - 10, Төвшрүүлэх - 13, Булган - 1, Цахир - 4, Цэцэрлэг - 11 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баянмөнх.Сү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-3, 3
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-1, 4
3 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-18, 19
4 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 10
5 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 14
6 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 10
7 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-10, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 11
8 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.НДШ тайлан өгөх-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 23
9 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.НДШ тайлан өгөх-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 27
10 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
11 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, 12
12 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 9
13 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 7
14 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 17
15 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 7
16 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
17 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /бусад/-6, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-23, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 54
18 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 26
19 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 12
20 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 1
21 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 24
22 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
23 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-11, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 24
24 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
25 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /бусад/-4, 14
26 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 14
27 Нармандах.Жа
(Булган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
28 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
05.НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
29 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Зөвөлгөө /бусад/-8, 04.Зөвөлгөө /СД/-9, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 39
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-17 18:01:22, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган