НЭВТРЭХ
2020.01.20 нд 466 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 606 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (466 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
466
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 445 28:48:33 00:03:53 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:51 29:56:08 466 19 01:06:36 00:03:30 Утсаар
00:03:51 29:56:08 2 00:00:59 00:00:29 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 121, Ихтамир - 17, Чулуут - 18, Хангай - 24, Тариат - 13, Өндөр-Улаан - 15, Эрдэнэмандал - 35, Жаргалант - 35, Хайрхан - 65, Батцэнгэл - 14, Өлзийт - 16, Өгийнуур - 41, Цэнхэр - 13, Төвшрүүлэх - 13, Булган - 3, Цахир - 9, Цэцэрлэг - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Бусад-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 14
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, 5
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 19
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 22
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 2
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 5
7 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-5, 12
8 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 9
9 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-28, НДД баталгаажуулах /заавал/-14, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 45
10 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 10
11 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 34
12 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 13
13 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
Бусад-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 16
14 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
04.Зөвөлгөө /СД/-14, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-16, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /бусад/-12, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, 73
15 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 27
16 Золзаяа.На
(Хайрхан)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-38, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-10, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-14, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 85
17 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 2
18 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Бусад-1, 19
19 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-10, Бусад-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 29
20 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
Бусад-11, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 18
21 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-9, АЖНД баталгаажилтын хуудас-6, 48
22 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-9, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 22
23 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 13
24 Нармандах.Жа
(Булган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
25 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 9
26 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-9, 9
27 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /бусад/-9, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 43
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-20 18:07:48, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган