НЭВТРЭХ
2020.01.21 нд 415 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 530 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (415 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
415
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:46 00:24:10 31 388 20:27:32 00:03:09 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:20 21:21:36 384 26 01:17:59 00:02:59 Утсаар
00:03:08 21:45:46 1 00:00:15 00:00:15 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 136, Ихтамир - 19, Чулуут - 7, Хангай - 10, Тариат - 6, Өндөр-Улаан - 22, Эрдэнэмандал - 35, Жаргалант - 28, Хайрхан - 49, Батцэнгэл - 11, Өлзийт - 17, Өгийнуур - 18, Хотонт - 12, Цэнхэр - 10, Төвшрүүлэх - 15, Булган - 3, Цахир - 7, Цэцэрлэг - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 10
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-16, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 18
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 19
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 7
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 12
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 39
7 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 11
8 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-18, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 31
9 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 3
10 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 12
11 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 6
12 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-10, 25
13 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-12, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-9, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-13, 53
14 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 17
15 Золзаяа.На
(Хайрхан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-12, 04.Зөвөлгөө /СД/-14, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-12, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-31, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 79
16 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 1
17 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Зөвөлгөө /ЭХМК/-7, 17
18 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
Бусад-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-10, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 20
19 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 18
20 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, АЖНД баталгаажилтын хуудас-3, 27
21 Ананд.Ба
(Хотонт)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
22 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, 16
23 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 16
24 Нармандах.Жа
(Булган)
Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
25 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 7
26 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-8, 8
27 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, 04.Зөвөлгөө /СД/-8, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 43
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-21 18:00:58, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган