НЭВТРЭХ
2020.01.22 нд 379 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 500 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (379 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
379
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:17 02:01:38 37 354 19:11:35 00:03:15 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:05 17:35:49 342 22 00:24:22 00:01:06 Утсаар
00:03:06 19:37:27 3 00:01:30 00:00:30 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 143, Ихтамир - 20, Чулуут - 7, Хангай - 7, Тариат - 9, Өндөр-Улаан - 16, Эрдэнэмандал - 50, Жаргалант - 29, Хайрхан - 39, Батцэнгэл - 9, Өгийнуур - 11, Хотонт - 8, Цэнхэр - 9, Төвшрүүлэх - 16, Цахир - 1, Цэцэрлэг - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-5, 5
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-9, 14
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 20
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 7
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /бусад/-1, 25
7 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
8 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-20, 20
9 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-20, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 29
10 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 7
11 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 10
12 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 9
13 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-9, 16
14 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Бусад-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-15, Зөвөлгөө /бусад/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-14, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-13, 64
15 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 17
16 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-11, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-23, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, 67
17 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 6
18 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-7, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 15
19 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Бусад-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, 20
20 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Тодорхойлолт авах-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 12
21 Ананд.Ба
(Хотонт)
Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
22 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 15
23 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 16
24 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 1
25 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-19, 19
26 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-20, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-20, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-14, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 70
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-22 18:04:11, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган