НЭВТРЭХ
2020.01.23 нд 358 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 450 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (358 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
358
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:42 01:29:21 33 331 16:45:04 00:03:02 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:54 15:45:12 325 23 00:27:42 00:01:12 Утсаар
00:02:53 17:14:33 4 00:01:47 00:00:26 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 135, Ихтамир - 14, Чулуут - 9, Хангай - 10, Тариат - 10, Өндөр-Улаан - 8, Эрдэнэмандал - 46, Жаргалант - 17, Хайрхан - 15, Батцэнгэл - 12, Өлзийт - 1, Өгийнуур - 17, Хотонт - 16, Цэнхэр - 11, Төвшрүүлэх - 19, Цахир - 9, Цэцэрлэг - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-6, 6
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 10
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 16
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 9
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 4
6 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-22, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 36
7 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 05.НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, 21
8 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 11
9 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-23, 23
10 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
11 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 6
12 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 20
13 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 10
14 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 9
15 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /бусад/-6, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 31
16 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 21
17 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 26
18 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2
19 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, 9
20 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-8, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Бусад-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, 27
21 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
22 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 05.НДШ тайлан өгөх-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 19
23 Ананд.Ба
(Хотонт)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Бусад-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 22
24 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 16
25 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 19
26 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 9
27 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.Зөвөлгөө /СД/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-13, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 55
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-23 18:12:28, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган