НЭВТРЭХ
2020.01.24 нд 389 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 465 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (389 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
389
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:06 00:32:19 29 368 12:31:47 00:02:02 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:06 12:37:44 360 21 00:38:16 00:01:49 Утсаар
00:02:01 13:10:03 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 123, Ихтамир - 16, Чулуут - 8, Хангай - 11, Тариат - 7, Өндөр-Улаан - 16, Эрдэнэмандал - 43, Жаргалант - 31, Хайрхан - 29, Батцэнгэл - 19, Өлзийт - 19, Өгийнуур - 24, Хотонт - 13, Цэнхэр - 12, Төвшрүүлэх - 16, Цахир - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 7
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-6, 6
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 18
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 8
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, 14
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-10, 11
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-29, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 30
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 14
9 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-21, 26
10 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 9
11 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 12
12 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 7
13 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 16
14 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /бусад/-11, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 47
15 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.Зөвөлгөө /СД/-9, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-20, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 55
16 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-8, 9
17 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
Бусад-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-11, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 29
18 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 20
19 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 26
20 Ананд.Ба
(Хотонт)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 15
21 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /бусад/-5, 15
22 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 16
23 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
24 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
25 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.Зөвөлгөө /СД/-10, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, 52
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-24 18:00:29, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган