НЭВТРЭХ
2020.01.30 нд 374 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 469 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (374 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
374
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 348 17:56:33 00:03:05 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:56 18:17:46 374 26 00:21:13 00:00:48 Утсаар
00:02:56 18:17:46 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 139, Ихтамир - 11, Чулуут - 5, Хангай - 12, Тариат - 9, Өндөр-Улаан - 34, Эрдэнэмандал - 24, Жаргалант - 31, Хайрхан - 17, Батцэнгэл - 6, Өлзийт - 12, Өгийнуур - 6, Хашаат - 2, Хотонт - 8, Цэнхэр - 4, Төвшрүүлэх - 17, Булган - 5, Цахир - 24, Цэцэрлэг - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Булганчимэг.Цо
(Эрдэнэбулган)
05.НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-3, 4
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 15
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 6
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, 7
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, 7
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-11, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 20
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 14
9 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
10 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-15, 16
11 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 16
12 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-3, Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 10
13 Азантунгалаг.Ба
(Эрдэнэбулган)
Бусад-3, 3
14 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 17
15 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 9
16 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-15, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-14, 34
17 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /ЭМД/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 04.Зөвөлгөө /СД/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, 52
18 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, 21
19 Золзаяа.На
(Хайрхан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 34
20 Ариунаа.Лх
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, 4
21 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-10, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-6, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 19
22 Бямбажав.Ба
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2
23 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
Бусад-6, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 15
24 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 15
25 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 6
26 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2
27 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
28 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 7
29 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 18
30 Нармандах.Жа
(Булган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
31 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тодорхойлолт авах-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 25
32 Шүрэнчимэг.Ду
(Эрдэнэбулган)
Бусад-8, 8
33 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
34 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /бусад/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 30
35 Нямдаваа.Бу
(Эрдэнэбулган)
Бусад-2, 2
36 отгонцэцэг.би
(Эрдэнэбулган)
Бусад-3, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-30 18:24:14, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган