НЭВТРЭХ
2020.02.03 нд 405 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 476 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (405 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
405
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:12 02:47:00 52 374 18:03:14 00:02:53 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:13 18:56:34 353 31 03:40:20 00:07:06 Утсаар
00:03:13 21:43:34 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 146, Ихтамир - 12, Чулуут - 6, Хангай - 15, Тариат - 23, Өндөр-Улаан - 2, Эрдэнэмандал - 36, Жаргалант - 30, Хайрхан - 27, Батцэнгэл - 3, Өгийнуур - 9, Хашаат - 3, Хотонт - 27, Цэнхэр - 8, Төвшрүүлэх - 31, Булган - 5, Цахир - 10, Цэцэрлэг - 12 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-16, Бусад-7, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 24
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 13
3 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 6
4 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 9
5 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-12, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 13
6 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-33, НДД баталгаажуулах /заавал/-41, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 75
7 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.НДШ тайлан өгөх-4, 4
8 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
9 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, 16
10 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 23
11 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
12 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 35
13 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 27
14 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 40
15 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, 2
16 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 18
17 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 7
18 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тодорхойлолт авах-1, 9
19 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-3, 6
20 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-15, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-8, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 33
21 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Зөвөлгөө /бусад/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 10
22 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-15, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 31
23 Нармандах.Жа
(Булган)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
24 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /бусад/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, 10
25 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, 05.НДШ тайлан өгөх-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /бусад/-8, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 47
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-03 18:14:14, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган