НЭВТРЭХ
2020.02.05 нд 275 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 340 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (275 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
275
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:11:50 02:22:06 12 257 12:40:05 00:02:57 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:23 10:29:23 263 18 00:11:24 00:00:38 Утсаар
00:02:48 12:51:29 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 116, Ихтамир - 7, Чулуут - 6, Хангай - 8, Тариат - 7, Өндөр-Улаан - 10, Эрдэнэмандал - 10, Жаргалант - 25, Хайрхан - 16, Батцэнгэл - 2, Өлзийт - 2, Өгийнуур - 5, Хашаат - 4, Хотонт - 5, Цэнхэр - 7, Төвшрүүлэх - 18, Булган - 4, Цахир - 5, Цэцэрлэг - 18 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-13, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Бусад-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 22
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-20, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 21
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 8
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-5, 5
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 9
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, 05.НДШ тайлан өгөх-7, 21
9 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
10 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 7
11 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-15, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Бусад-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 21
12 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 14
13 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 7
14 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 10
15 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвөлгөө /бусад/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 05.НДШ тайлан өгөх-15, 31
16 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-8, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, 05.НДШ тайлан өгөх-5, 41
17 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 26
18 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-3, 5
19 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-2, 6
20 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
Бусад-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
21 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
22 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 4
23 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 8
24 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвөлгөө /бусад/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
25 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 18
26 Нармандах.Жа
(Булган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
27 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
28 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
29 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-05 18:16:25, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган