НЭВТРЭХ
2020.02.10 нд 320 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 372 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (320 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
320
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:30 00:13:47 27 290 16:06:30 00:03:19 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:18 16:08:43 293 30 00:16:00 00:00:32 Утсаар
00:03:04 16:22:30 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 117, Ихтамир - 12, Чулуут - 5, Хангай - 9, Тариат - 10, Өндөр-Улаан - 12, Эрдэнэмандал - 33, Жаргалант - 30, Хайрхан - 19, Батцэнгэл - 6, Өлзийт - 15, Хашаат - 4, Хотонт - 11, Цэнхэр - 8, Булган - 10, Цахир - 12, Цэцэрлэг - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баянмөнх.Сү
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 1
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Бусад-1, 6
3 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Бусад-1, 6
4 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 13
5 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
6 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Бусад-3, 9
7 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-7, 7
8 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-14, 27
9 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 19
10 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
11 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 21
12 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 5
13 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 12
14 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
15 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 12
16 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /бусад/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 37
17 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 17
18 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 29
19 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 3
20 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-12, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 14
21 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Бусад-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 13
22 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 15
23 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 8
24 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 11
25 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /бусад/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 10
26 Нармандах.Жа
(Булган)
Бусад-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 10
27 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 14
28 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 37
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-10 18:14:17, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган