НЭВТРЭХ
2020.02.13 нд 182 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 220 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (182 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
182
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:00 01:00:06 12 158 08:16:57 00:03:08 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:53 08:10:19 170 24 00:53:28 00:02:13 Утсаар
00:03:01 09:10:25 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 63, Ихтамир - 4, Чулуут - 3, Хангай - 1, Тариат - 8, Өндөр-Улаан - 2, Эрдэнэмандал - 16, Жаргалант - 12, Хайрхан - 9, Батцэнгэл - 1, Өлзийт - 11, Өгийнуур - 3, Хашаат - 2, Цэнхэр - 6, Төвшрүүлэх - 27, Цахир - 5, Цэцэрлэг - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, 12
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-9, 9
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.НДШ тайлан өгөх-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 10
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 7
9 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 6
10 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
11 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
12 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 1
13 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
14 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
15 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 18
16 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тодорхойлолт авах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 21
17 Золзаяа.На
(Хайрхан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 19
18 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-9, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 10
19 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
20 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
Бусад-2, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 12
21 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
22 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Бусад-2, 5
23 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, 8
24 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /бусад/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 27
25 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
26 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 18
27 отгонцэцэг.би
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-13 17:46:10, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган