НЭВТРЭХ
2019 оны ажлаараа аймагтаа тэргүүн байранд шалгарав.

Монгол  Улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас тухайн онд дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээ, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэн 2019 оны үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж аймагтаа төрийн байгууллагуудаас 1-р байр эзлэн өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулав.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-14 17:51:49, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган