НЭВТРЭХ
Засаг даргатай 2020-оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Архангай аймгийн засаг дарга Ц.Мөнхнасантай хамтран ажиллах 2020 оны  үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Үр дүнгийн гэрээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх Нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд даатгуулагч, иргэдэд хууль тогтоомжийг сурталчилах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг шуурхай олгох, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, өр авлагагүй ажиллах талаар тусгагдсан байна.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-14 18:00:56, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган