НЭВТРЭХ
2020.03.09 нд 205 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 226 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (205 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
205
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 171 05:40:17 00:01:59 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:51 06:21:04 205 34 00:40:47 00:01:11 Утсаар
00:01:51 06:21:04 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 99, Ихтамир - 9, Чулуут - 1, Хангай - 9, Тариат - 2, Эрдэнэмандал - 20, Жаргалант - 11, Батцэнгэл - 10, Өлзийт - 3, Өгийнуур - 12, Хотонт - 3, Цэнхэр - 3, Төвшрүүлэх - 19, Цахир - 3, Цэцэрлэг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Бусад-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 15
2 Ариунтуяа.Ба
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, 8
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 10
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
5 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-3, 3
6 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 05.НДШ тайлан өгөх-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 14
7 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-24, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 29
8 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.НДШ тайлан өгөх-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 17
9 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
10 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 11
11 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
12 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 13
13 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
14 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-12, 12
15 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Бусад-1, 17
16 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-1, Бусад-1, 3
17 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
18 Ананд.Ба
(Хотонт)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
19 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
20 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 19
21 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
22 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 04.Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 23
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-09 18:07:21, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган