НЭВТРЭХ
ДОТООДДОО СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь шинээр ажилд орсон ажилчдын  мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, чадваржуулах зорилгоор дотооддоо сургалт зохион байгуулав.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-24 12:28:51, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган