НЭВТРЭХ
‘’ЗАЙ БАРЬ ‘’ ГЭСЭН АНХААРУУЛГА САНАМЖИЙГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНХИМДАА БАЙРШУУЛЛАА

Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь

Коронавирусийн халдварын тархалтаас сэргийлхийн тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байгаа  2 метрээс баггүй зайнаас харьцах, нэг дор бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх зөвлөмжийн хүрээнд  ‘’ЗАЙ БАРЬ ‘’ гэсэн анхааруулга санамжийг үйлчилгээний танхимдаа байршууллаа.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-26 09:27:40, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган