НЭВТРЭХ
0-3ХҮРТЛЭХ НАСТАЙ ЭХЧҮҮД САЙН ДУРЫН ДААТГАЛАА 50 ХУВИАР ТӨЛӨХ БОЛЛОО

0-3 хүртлэх настай хүүхдээ асарч байгаа эх сайн дурын даатгалын шимтгэлээ  50 хувийг өөрөө төлсөн тохиолдолд үлдсэн 50 хувийг улсын төсвөөс болон нийгмийн даатгалын сангаас төр хариуцан төлнө.

Иймд дээрх болзолыг хангасан эхчүүд Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр ирж гэрээ байгуулна уу?

Холбоо барих утас : 94099862

НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-26 11:02:10, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган