НЭВТРЭХ
СУМДЫН БАЙЦААГЧ НАРТАА ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь сумдын байцаагчдыг  онлайн сургалтанд хамрууллаа. Сургалтаар дараах чиглэлээр үүрэг даалгаврыг өглөө.

  1. 2020 оныг Нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд ‘’ Нэг бүртгэл-Нэг хяналт’’ жил болгон зарласантай холбогдуулан жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар
  2. 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар
  3. Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийн ажлын хүрээнд анхаарах асуудал
  4. Дотоодын хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд анхаарах асуудал
  5. Зөрчлийн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд анхаарах асуудал
  6. 2020.01.01-с хэрэгжүүлэх Нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар
  7. Монгол Улсын Засгийн газраас корона вирусийн улмаас үүссэн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах шийдвэрийн хүрээнд Нийгмийн даатгалтай холбоотой асуудлаар чиглэлийг тус тус өглөө.

     

НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-01 08:33:31, С.Баянмөнх, Эрдэнэбулган