НЭВТРЭХ
2020.04.06 нд 244 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 273 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (222 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (5 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
244
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 229 08:12:34 00:02:09 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:04 08:24:49 244 15 00:12:15 00:00:49 Утсаар
00:02:04 08:24:49 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 104, Ихтамир - 6, Чулуут - 4, Хангай - 8, Тариат - 5, Өндөр-Улаан - 7, Эрдэнэмандал - 6, Жаргалант - 11, Хайрхан - 16, Батцэнгэл - 1, Өлзийт - 20, Өгийнуур - 6, Хотонт - 4, Цэнхэр - 8, Төвшрүүлэх - 7, Булган - 19, Цахир - 3, Цэцэрлэг - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 14
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
3 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 4
4 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
5 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-12, 12
6 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 05.НДШ тайлан өгөх-8, 37
7 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 21
8 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-2, 10
9 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 14
10 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
11 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 8
12 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 13
13 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 19
14 Золзаяа.На
(Хайрхан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, 16
15 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-5, 5
16 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
17 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-9, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 21
18 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-3, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 8
19 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
20 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-6, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, 12
21 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
22 Нармандах.Жа
(Булган)
Бусад-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 19
23 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
24 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-06 16:58:21, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган