НЭВТРЭХ
2020.04.14 нд 142 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 162 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (133 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 5% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
142
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 114 05:18:35 00:02:47 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:28 05:50:51 142 25 00:31:20 00:01:15 Утсаар
00:02:28 05:50:51 3 00:00:56 00:00:18 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 68, Ихтамир - 3, Чулуут - 1, Хангай - 7, Өндөр-Улаан - 5, Эрдэнэмандал - 4, Жаргалант - 16, Хайрхан - 7, Өгийнуур - 5, Хотонт - 2, Цэнхэр - 1, Төвшрүүлэх - 7, Булган - 3, Цахир - 5, Цэцэрлэг - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Бусад-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 11
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
3 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
5 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-13, 13
6 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-13, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 17
7 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 05.НДШ тайлан өгөх-11, 17
8 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, 2
9 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 10
10 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
11 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-7, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 17
12 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 19
13 Золзаяа.На
(Хайрхан)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
14 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, 6
15 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 5
16 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
17 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2
18 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
04.Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 7
19 Нармандах.Жа
(Булган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
20 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 5
21 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-14 17:08:03, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган