НЭВТРЭХ
2020.04.23 нд 180 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 197 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (168 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (12 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
180
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 167 05:44:48 00:02:03 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:58 05:56:55 180 12 00:11:44 00:00:58 Утсаар
00:01:58 05:56:55 1 00:00:23 00:00:23 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 54, Ихтамир - 11, Хангай - 6, Өндөр-Улаан - 2, Эрдэнэмандал - 18, Жаргалант - 20, Хайрхан - 6, Өгийнуур - 6, Хотонт - 13, Цэнхэр - 1, Төвшрүүлэх - 13, Цахир - 22, Цэцэрлэг - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 5
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 13
3 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-5, 5
4 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-3, 3
5 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, 15
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 9
7 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
8 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
9 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
10 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 3
11 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 20
12 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 15
13 Золзаяа.На
(Хайрхан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 6
14 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-8, 8
15 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тодорхойлолт авах-1, 6
16 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 16
17 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2
18 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 13
19 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, 22
20 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 18
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-23 17:07:35, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган