НЭВТРЭХ
2020.04.27 нд 169 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 185 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (169 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
169
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 146 05:42:59 00:02:20 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:09 06:03:24 169 20 00:19:47 00:00:59 Утсаар
00:02:09 06:03:24 3 00:00:38 00:00:12 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 89, Ихтамир - 4, Хангай - 9, Тариат - 3, Өндөр-Улаан - 4, Эрдэнэмандал - 10, Жаргалант - 4, Хайрхан - 3, Өлзийт - 7, Өгийнуур - 4, Хотонт - 4, Цэнхэр - 5, Төвшрүүлэх - 17, Булган - 3, Цахир - 1, Цэцэрлэг - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 9
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
3 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 2
4 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-21, 21
5 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, 23
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 16
7 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, 12
8 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 12
9 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 3
10 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
11 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
12 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 4
13 Золзаяа.На
(Хайрхан)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
14 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-5, 5
15 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 8
16 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 4
17 Ананд.Ба
(Хотонт)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
18 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Зөвөлгөө /бусад/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 10
19 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 17
20 Нармандах.Жа
(Булган)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 3
21 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
22 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
23 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
04.Зөвөлгөө /СД/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-27 17:04:25, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган