НЭВТРЭХ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН 2020 ОНЫ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР ГАРЫН АВЛАГА ХИЙЛЭЭ

2020 онд Нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар иргэд даатгуулагчдыг мэдээллээр хангах үүднээс гарын авлага хийж АЙМГИЙН  ‘’ТӨРӨХ ТАСАГ’’, ‘’ХААН БАНК’’, ‘’ТӨРИЙН БАНК’’ , ‘’РЕСТОРАН’’, ‘’ТАКСИ’’, ‘’MOBICOM’’ газруудад байршууллаа.  

НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-01 15:39:14, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган