НЭВТРЭХ
4226 САЙН ДУРЫН ДААТГУУЛАГЧ НДШ ЧӨЛӨӨЛӨГДӨНӨ

‘’Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлын даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай’’ хуулийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд 330 аж ахуй нэгж байгууллага, ажил олгогч болон 4226 сайн дураар даатгуулагч 2020 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл хугацаанд ниймийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөхөөр байна.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-04 12:12:43, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган