НЭВТРЭХ
2020.05.11 нд 138 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 154 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (138 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
138
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 129 02:36:24 00:01:12 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:10 02:41:54 138 9 00:05:30 00:00:36 Утсаар
00:01:10 02:41:54 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 49, Чулуут - 1, Хангай - 5, Тариат - 6, Өндөр-Улаан - 14, Эрдэнэмандал - 11, Хайрхан - 2, Батцэнгэл - 6, Өлзийт - 5, Өгийнуур - 9, Цэнхэр - 3, Төвшрүүлэх - 16, Цахир - 3, Цэцэрлэг - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баянмөнх.Сү
(Эрдэнэбулган)
Бусад-4, 4
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 7
3 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Бусад-1, 1
4 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, 05.НДШ тайлан өгөх-4, 19
5 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 7
6 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 7
7 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 5
8 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 6
9 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 14
10 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 13
11 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
12 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-7, 7
13 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 12
14 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 5
15 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
16 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
17 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 16
18 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
19 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 11
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-11 16:47:33, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган