НЭВТРЭХ
2020.06.10 нд 114 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 138 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (106 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
114
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 100 05:25:19 00:03:15 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:02 05:47:29 114 14 00:22:10 00:01:35 Утсаар
00:03:02 05:47:29 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 24, Ихтамир - 1, Хангай - 4, Тариат - 6, Өндөр-Улаан - 2, Эрдэнэмандал - 6, Жаргалант - 8, Хайрхан - 18, Батцэнгэл - 3, Өлзийт - 1, Өгийнуур - 11, Хотонт - 8, Цэнхэр - 6, Төвшрүүлэх - 9, Булган - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 9
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
3 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, 11
4 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
5 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 6
6 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
7 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 8
8 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /бусад/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 29
9 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, 4
10 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-3, 6
11 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
12 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 13
13 Ананд.Ба
(Хотонт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 8
14 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 11
15 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 9
16 Нармандах.Жа
(Булган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 7
17 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-10 16:52:15, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган