4.5 (1256) Үйлчилгээний үнэлгээ
0.0 (0) QR код үнэлгээ
4.7 (35) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх

Нийгмийн даатгалын байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэдээс авах асуулга
Та нэр эсвэл холбоо барих утасны дугаараа үлдээнэ үү.
Таны нас
Таны хүйс
Таны боловсрол
Таны ажил эрхлэлт
Та нийгмийн даатгалын байгууллагаас ямар үйлчилгээ авахаар ирсэн вэ?
Та тус үйлчилгээг авахаар хэдэн удаа ирж байна вэ?
Та тус үйлчилгээ авахын тулд ямар ямар албан тушаалтантай уулзсан бэ? (нийт процессын хувьд) хороо дүүрэг гэх мэт
Та тус үйлчилгээг авахдаа хэдэн минут хүлээсэн бэ?
Та тус үйлчилгээг авахад хэдэн минут зарцуулсан бэ?
Та үйлчилгээ авахдаа яаж ирсэн бэ?
Хэдэн буудал явж ирсэн бэ? /Автобус болон алхаж/
Хэдэн км явсан бэ? /Автобуснаас бусад тохиолдолд/
Тухайн үйлчилгээг авахад зарцуулсан зардлын хэмжээ?
Та тус байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэх вэ?
Та тус байгууллагын орчны саадгүй байдал, хүртээмжийг хэрхэн үнэлэх вэ?
Танд үйлчилсэн албан хаагчийг хэрхэн үнэлэх вэ?
Тухайн албан хаагч таны хүссэн үйлчилгээг бүрэн гүйцэт өгч чадсан уу?
Тухайн байгууллагын үйлчилгээний мэдээллийн ил тод байдлыг хэрхэн үнэлэх вэ?
Таны хувьд тус байгууллагаар үйлчлүүлэхэд ямар хүндрэл тулгарч байна вэ?
Та үйлчилгээг ихэвчлэн ямар хэлбэрээр авдаг вэ?
Тухайн байгууллагат чиглүүлэн туслах үйлчилгээ байсан эсэх
Чиглүүлэн туслах үйлчилгээг үнэлнэ үү.
Та тус байгууллагын Гадна хаягжилт, орц гарц, хаяжилтад хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
Та тус байгууллагын Зогсоолын хүртээмж, зохион байгуулалтад хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
Та тус байгууллагын Дотоод зохион байгуулалт (гэрэлтүүлэг, хүлээлгийн сандал, ариун цэврийн өрөө, агааржуулалт, халаалт) -д хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
Та тус байгууллагын Мэдээллийн самбар, танилцуулга, брошурын хүртээмжид хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
Бидний үйлчилгээнд өгөх таны санал, зөвлөмж